சிவமே முழு முதற்பொருள் என்று நிறுவுகின்ற
பன்னிரு திருமுறைகளும் பதினான்கு சாத்திர
நூல்களும் எங்களுக்குப் பிரமாணமாகும்...

Right Side Ads
Right Side Ads
Left Side Ads
Left Side Ads
Left Side Ads
Left Side Ads

உதவி ஆசிரியர்

ரேணுகா ரமேஷ் B.Tech.,


ரேணுகா ரமேஷ் B.Tech.,

பொறியியல் பட்டப் படிப்பு கல்வித் தகுதியாக பெற்றிருக்கும் நாகையைச் சேர்ந்த இவர், நால்வர் பொற்றாளை சிரமேல் தாங்கிச் சமயம் போற்றுகின்ற பண்பாளர். ஞானத்திரளுக்கு உதவி ஆசிரியராகப் பணிபுரிவதை ஈசன் தந்த பேறாகக் கருதி பணிபுரிபவர்.

தொடர்புக்கு : subeditor@gnanathiral.com

Copyright © 2015 Gnanathiral. All Rights Reserved. Designed & Developed By ABM IT SUPPORT