சிவமே முழு முதற்பொருள் என்று நிறுவுகின்ற
பன்னிரு திருமுறைகளும் பதினான்கு சாத்திர
நூல்களும் எங்களுக்குப் பிரமாணமாகும்...

Right Side Ads
Right Side Ads
Left Side Ads
Left Side Ads
Left Side Ads
Left Side Ads

ஆசிரியர்

செந்தமிழரசு கி.சிவகுமார் M.E.,


ஞானத்திரள் சிவகுமார்

முதுகலைப் பொறியியல் பட்டதாரியான இவர் சைவ சமய சொற்பொழிவுகளைப் பல மேடைகளிலே நிகழ்த்தி வருவதோடு சித்தாந்த பயிற்சி வகுப்புகளிலும் ஆசிரியராகப் பங்கேற்று வருபவர். திருவாசம் முழுமைக்கும் குறிப்புரை வரைந்திருப்தோடு திருமுருகாற்றுப்படை ஆய்வு நூலும், திருமந்திர முப்பது உபதேச பகுதிக்கு தெளிவுரையாக ஒரு நூலும் தந்திருப்பவர்.

தொடர்புக்கு : editor@gnanathiral.com

Copyright © 2015 Gnanathiral. All Rights Reserved. Designed & Developed By ABM IT SUPPORT